Zasady działania Dragracelist.pl

KODEKS DRAGRACELIST.PL
1. Strona dragracelist.pl jest zestawieniem najlepszych wyników w historii wyścigów na ¼ mili w Polsce.
2. Listy dragracelist.pl są prowadzone w sposób rzetelny, niezależny i bezstronny.
3. Niniejsza strona działa dobrowolnie i nie osiąga zysków z tytułu działalności.
4. Dane opublikowane na stronie są publiczne i nie wymagają zgody zainteresowanych osób.
5. Listy są prowadzone na podstawie opublikowanych wyników zawodów oraz udokumentowanych danych przejazdów zawodników.
6. Rekordowe przejazdy, w których popełniono falstart, nie będą uwzględniane na liście.
7. W trakcie sezonu wszystkie wyniki zawodników lepsze od ostatniej pozycji w grupie podstawowej danej klasy są dodawane, a gorsze wyniki od aktualnej w danej chwili grupy podstawowej są przenoszone do listy rezerwowej.
8. Po każdym sezonie lista rezerwowa zostanie wykreślona.
9. Lista podstawowa to grupa zawodników mieszcząca się w głównej liście np. Absolute Top100, Top50 Drag, Top20 w każdej grupie napędowej, czy też Top10 w każdej klasie.
10. Lista rezerwowa to grupa zawodników, która nie mieści się w głównej liście w.w. grup.
11. Ekipa dragracelist.pl zastrzega sobie prawo do weryfikowania osiągniętych wyników.
12. Jeśli są podstawy do nieuznania osiągniętych wyników, ekipa dragracelist.pl może te wyniki unieważnić.
13. W przypadku spornych przypadków o rozstrzygnięciu decyduje ekipa dragracelist.pl.
14. Ekipa dragracelist.pl zastrzega sobie prawo do zmiany lub rozszerzenia kodeksu oraz innych dokumentów opublikowanych na tej stronie, jeśli aktualne w danym momencie zapisy okażą się niewystarczające.
15. Zmiany w dokumentach mogą być dokonywane tylko i wyłącznie w przerwie międzysezonowej.