Techniczne (The Tech Guy)

Podczas wielu lat badań technicznych, natrafiłem na ogromną ilość problemów, które trapią zawodników.

Regulaminy są pisane lakonicznie, zawierają wiele odniesień do zewnętrznych załączników. Czyni to proces przygotowania pojazdu do zawodów dodatkowo skomplikowanym. Postaram się nieco rozjaśnić zawiłości, przedstawiając możliwie najbardziej przystępnie kilka kluczowych tematów.

Bazą są głównie regulaminy europejskie, które są podstawą wielu regulaminów krajowych. Dzięki temu, budując pojazd raz, mamy solidną bazę, którą niewielkim kosztem możemy dostosować pod konkretną klasę w danym kraju.